// //]]> // //]]>
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή factoring

ΔΕΔΟΜΕΝΑ FACTORING
ΠΩΛΗΣΗ ΤΔΑ Ν.457 - 13/07/2010σε πελατη 31000
  ΦΠΑ ΤΔΑ 457 7130
  ΑΞΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ FACTORING.ΚΑΘΑΡΗ 250,00
  ΦΠΑ ΤΙΜ FACTORING 23% 57,50
  ΤΟΚΟΙ 1.600,00
  ΦΠΑ ΤΟΚΩΝ 368,00
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ FACTORING 38.130,00
XOΡΗΣΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΤΟΥ FACTORING 35.000,00
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΗ Eίσπραξη από την Τράπεζα του ποσού από τους Πελάτες 38.130,00

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΚΩΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
30.00.ΧΧΧ Πελάτες -ΟΠΑΔ 38.130,00  
73.00.023 Πωλήσεις υπηρεσιών φπα 23   31.000,00
54.00.723 ΦΠΑ Πωλήσεων   7.130,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Τα.Π.Υ. Ν.1 13/07/2010    
 
30.83.ΧΧΧ Πελάτες εκχ/νοι σε Factoring 38.130,00  
30.00.ΧΧΧ Πελάτες   38.130,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ν.100 / 21-07-2010    
 
38.03.ΧΧΧ Οψεως για factoring 35.000,00  
53.98.ΧΧΧ Δάνειο έναντι απαιτήσεων εκχ/νων με Factoring   35.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Κατάθεση χρημάτων σε όψεως ως δάνειο-Factoring    
 
53.98.ΧΧΧ Δάνειο έναντι απαιτήσεων εκχ/νων με Factoring 38.130,00  
30.83.ΧΧΧ Πελάτες εκχ/νοι σε Factoring   38.130,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Eίσπραξη από την Τράπεζα του ποσού από τους Πελάτες    
 
61.02.ΧΧΧ Προμήθεια factoring 250,00  
54.00.623 Φπα εξόδων 23% 57,50  
53.98.ΧΧΧ Δάνειο έναντι απαιτήσεων εκχ/νων με Factoring   307,50
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΙΜ 150 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FACTORING    
 
65.90.ΧΧΧ Τόκοι και έξοδα είσπραξης factoring 1.600,00  
54.00.623 Φπα εξόδων 23% 368,00  
53.98.ΧΧΧ Δάνειο έναντι απαιτήσεων εκχ/νων με Factoring   1.968,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΙΜ 200 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FACTORING    
 

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app