// //]]> // //]]>
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή πώλησης μετοχών εισαγμένων στο Χρηματηστήριο με κέρδος

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.000 Ταμείο 40.000,00  
34.00.ΧΧΧ Μετοχές εισηγμένες στο χρηματηστήριο εταιριών   20.000,00
76.04.ΧΧΧ Διαφορές κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων   20.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Κέρδη από πώληση μετοχών 40.000,00 40.000,00
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
88.99.ΧΧΧ Κέρδη προς διάθεση 20.000,00  
41.08.ΧΧΧ Αφορολόγητο αποθεματικό χροεγράφων αρ 38 ν 2238/1994   20.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : κέρδη από πώληση μετοχών 20.000,00 20.000,00
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app