// //]]> // //]]>
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή Ενδοκοινοτικής Απόκτησης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Νο.1 / 2008
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤIKHΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Ο4.01.02.023 ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤΗΣ. 23% 1.000,00  
Ο8.01.02.023 ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤΗΣ. 23%   1.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΙΣ.Νo 1/2009    
  TIM Ε 2750 /18-04-2009    
32.01.001 ΕΙΣ.Νo 1/2009 1.000,00  
50.01.ΧΧΧ Προμηθευτής εξωτερικου Α'   1.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΙΣ.Νo 1/2009    
54.00.50.023 ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΤ.ΑΠΟΚΤ.23% 190,00  
54.00.51.023 ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΤ.ΑΠΟΚΤ.23%   190,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΙΣ.Νo 1/2009    
32.01.001 ΕΙΣ.Νo 1/2009 100,00  
54.00.32.023 ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΤ.ΑΠΟΚΤ.23% 19,00  
53.98.ΧΧΧ Προμηθευτής Α'   119,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΙΣ.Νo 1/2009    
  TΠΥ 2334/25-09-2009    
32.01.001 ΕΙΣ.Νo 1/2009 100,00  
54.00.50.0023 ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΤ.ΑΠΟΚΤ.23% 0,00  
50.00.ΧΧΧ Προμηθευτής Α'   100,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : TΠΥ 175/11-05-2009    
20.02.023 Μεταφ.Εισ 1/2009 από 32.01 σε 20 1.200,00  
32.01.001 Μεταφ.Εισ 1/2009 από 32.01 σε 20   1.200,00
  ΣΥΝΟΛΑ 1.200,00 1.200,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΙΣ.Νo 1/2009    
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app