// //]]> // //]]>
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή Εισπραξης Γραμματίου

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.000 Ταμείο 1.000,00  
31.00.ΧΧΧ Είσπραξη Γράμματιου Νο.123456789
από ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ
  1.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Πινάκιο Γρ/τιων σε Τράπεζα Α' 1.000,00 1.000,00
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
31.00.ΧΧΧ Είσπραξη Γράμματιου Νο.123456789
από ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ
1.000,00  
30.00.ΧΧΧ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ   1.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Απόδειξη Είσπραξης Ν.325 / 09-09-2009
Από ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ
1.000,00 1.000,00
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app