// //]]> // //]]>
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εξαγορά Μετοχών

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
34.25.ΧΧΧ Ίδιες Μετοχές  25.000,00  
38.00.000 Εξαγορά 5.000 μετοχών ονομ. αξίας 5 αντί του τμήματος των 25.000€   25.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Μείωση Κεφαλαίου σύμφωνα με την από 25/3/2008 25.000,00 25.000,00
       
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
40.01.ΧΧΧ Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο προν. Μετοχών 30.000,00  
34.25.ΧΧΧ Ίδιες Μετοχές    25.000,00
81.03.ΧΧΧ Έκτακτα και Ανόργανα αποτελέσματα    5.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω εξαγοράς 5.000 μετοχών και ακύρωση αυτών 30.000,00 30.000,00

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app