// //]]> // //]]>
Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή πωλησης μετοχών εισαγμένων στο Χρηματηστήριο με ζημιά

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.000 Ταμείο 5.000,00  
64.12.ΧΧΧ Διαφορές από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων 15.000,00  
34.00.ΧΧΧ Μετοχές εισηγμένες στο χρηματηστήριο εταιριών   20.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Ζημιά από πώληση μετοχών  20.000,00 20.000,00
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
41.08.ΧΧΧ Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 15.000,00  
88.07.ΧΧΧ Λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση   15.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Ζημιά από πώληση μετοχών  15.000,00 15.000,00
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app