// //]]> // //]]>
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή απόκτησης μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
34.02.ΧΧΧ Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματηστήριο 50.000,00  
53.07.ΧΧΧ Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων   50.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΟΧΕΣ 5000x10 50.000,00 50.000,00
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
53.07.ΧΧΧ Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων 50.000,00  
38.00.ΧΧΧ Ταμείο   50.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΟΧΕΣ 5000x10 50.000,00 50.000,00
       
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
34.00.ΧΧΧ Μετοχές εισηγμένες στο χρηματηστήριο 50.000,00  
34.02.ΧΧΧ Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματηστήριο   50.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΟΧΕΣΣ 5000x10 50.000,00 50.000,00
       
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.000 Ταμείο 40.000,00  
34.00.ΧΧΧ Μετοχές εισηγμένες στο χρηματηστήριο   20.000,00
76.04.ΧΧΧ Διαφορές (κέρδη) από πωληση συμμετοχών και χρεογράφων   20.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΟΧΕΣ 2000x20 40.000,00 40.000,00
       
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
88.99.ΧΧΧ Κέρδη προς διάθεση 20.000,00  
41.08.ΧΧΧ Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων   20.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :   20.000,00 20.000,00

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app