// //]]> // //]]>
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή δοσοληπτικού λογαριασμού διαχειριστή - ιδρυτή

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
33.09.ΧΧΧ Δοσοληπτικοί Λογ/σμοί Ιδρυτών Α.Ε. και μελών Δ.Σ. 2.000,00  
38.00.000 Ταμείο   2.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Απόδειξη Πληρωμής Ν.157 / 15-10-2009 2.000,00 2.000,00
       
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
33.10.ΧΧΧ Δοσοληπτικοί Λογ/σμοί Γενικών Δ/ντών ή Δ/ντών Α.Ε. 3.000,00  
38.00.000 Ταμείο   3.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Απόδειξη Πληρωμή Ν. 232 / 23-10-2009 3.000,00 3.000,00
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app