// //]]> // //]]>
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή εξόδων επόμενων χρήσεων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
62.05.ΧΧΧ Ασφάλιστρα 4.500,00  
36.00.ΧΧΧ Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 1.500,00  
38.00.000 Ταμείο   6.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Εξοδα επόμενων χρήσεων ( Α χειρισμός ) 6.000,00 6.000,00
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
62.05.ΧΧΧ Ασφάλιστρα 4.500,00  
38.00.000 Ταμείο   4.500,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Εξοδα επόμενων χρήσεων ( Β χειρισμός ) 4.500,00 4.500,00
       
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
36.00.ΧΧΧ Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού /Ασφάλιστρα 1.500,00  
38.00.000 Ταμείο   1.500,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Εξοδα επόμενων χρήσεων ( Β χειρισμός ) 1.500,00 1.500,00
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app