// //]]> // //]]>
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή καταθεσης σε οψεως σε ξένο νόμισμα

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.05.ΧΧΧ Λογαριασμός Όψεως σε ξένο νόμισμα 3.200,00  
81.01.004 Συναλαγματικές διαφορές   200
38.00.000 Ταμείο   3.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :   3.200,00 3.200,00
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app