// //]]> // //]]>
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή εσόδων χρήσεως εισπρακτέα

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
36.01.ΧΧΧ Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 15.000,00  
70.00.ΧΧΧ Πωλήσεις εμπορευμάτων   15.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Πώληση με ΤΔΑ 179 14/03/2009 15.000,00 15.000,00
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app