// //]]> // //]]>
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
30.00.0ΧΧ Πελάτες εσωτερικού 184,5  
72.00.0ΧΧ Πωλήσεις άχρηστου υλικού   150
54.00.723 ΦΠΑ Πωλήσεων με ΦΠΑ 23%   34,5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΠΥ 9256 ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ ΟΕ    
facebook logo
twitter logo
iphone app