// //]]> // //]]>
Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
30.00.0ΧΧ Πελάτες εσωτερικού 184,5  
73.00.023 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών   150
54.00.733 ΦΠΑ Δαπανών εξόδων με ΦΠΑ 23%   34,5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΠΥ 62845 ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ ΟΕ    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
30.00.0ΧΧ Πελάτες εσωτερικού    178,50
38.00.0000 Ταμείο  178,50  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Εξοφληση ΤΠΥ 62845 ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ ΟΕ    
facebook logo
twitter logo
iphone app