// //]]> // //]]>
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή Πώλησης Εμπορευμάτων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
30.00.005 Πελάτης Βασιλείου 1190  
70.00.023 Πώληση Εμπ/των   1000
54.00.703 Φπα πώλησης Εμπ/των με Φπα 23%   190
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΔΑ 150 / 31-08-2010 Πώλησης Εμπ/των    
facebook logo
twitter logo
iphone app