// //]]> // //]]>
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή Πώλησης Εμπορευμάτων με έξοδα αποστολής

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
30.00.0ΧΧ Πελάτες Εσωτερικού Α 3599,75  
70.00.023 Πωλήσεις Εμπορευμάτων   3000
75.10.000 Εισπραττόμενα Έσοδα Αποστολής Αγαθών   25
54.00.703 Φ.Π.Α. Πώλησης Εμπορευμάτων 23%   574,75
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΔΑ 123/ 13-7-2010 Πώλησης Εμπορευμάτων    
facebook logo
twitter logo
iphone app