// //]]> // //]]>
Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή δεδουλευμένων τόκων γραμματίων εισπρακτέων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
31.00.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 1200  
30.00.ΧΧ Πελάτης ΧΨΩ   1000
76.02.000 Δεδουλευμένοι τόκοι   200
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :      
facebook logo
twitter logo
iphone app