// //]]> // //]]>
Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή διαφορών (κέρδη) απο πώληση συμμετοχών και χρεογράφων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
33.21.000 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμεμτοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 200  
76.00.0ΧΧ Έσοδα συμμετοχών   200
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Απαίτηση από μέρισμα από συμμετοχή στην εταιρεία ΚΛΜ ΑΕ    
facebook logo
twitter logo
iphone app