// //]]> // //]]>
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή ενοικίων κτιρίων - τεχνικών έργων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.ΧXX Πελάτης ΧΨΩ 1000  
75.05.000 Πωλήσεις εσωτερικού   1000
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : TIM 4152 ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΒΓ    
facebook logo
twitter logo
iphone app