// //]]> // //]]>
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή ενοικίων μηχανημάτων- τεχνικών εγκαταστάσεων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.ΧXX Πελάτης ΧΨΩ 1230  
75.06.023 Πωλήσεις εσωτερικού   1000
54.00.753 ΦΠΑ 23%   230
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : TIM 354 ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΨΩ    
facebook logo
twitter logo
iphone app