// //]]> // //]]>
Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή επιδότησης επιτικίου δανείων πάγιων επανδύσεων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
65.01.ΧΧΧ Τοκοί 1500  
45.10.ΧΧΧ Μακροπροθέσμο δάνειο   1500
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Τόκοι μακροπρόθεσμου δανείου    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
30.00.ΧΧΧ ΤΕΜΜΠΕ 1500  
74.ΧΧ Επιχορήγηση επιτοκίου μακροπρόθεμσου δανείου   1500
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΙΜ 7623    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
45.10.ΧΧΧ Μακροπροθέσμο δάνειο 1500  
30.00.ΧΧΧ ΤΕΜΜΠΕ   1500
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Είσπραξη από τράπεζα της επιχορήγησης από το ΤΕΜΜΠΕ    
facebook logo
twitter logo
iphone app