ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ

ΠΟΛ 1061 - 7/4/2003 [1]: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής  ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου34 του κώδικα ΦΠΑ(2859/2000)

ΠΟΛ 1092 - 24/8/2004 [2]: Διευκρινίσεις και οδηγίες για εφαρμογή του ΑΥΟ ΠΟΛ 1073/2004 για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ

ΠΟΛ 1073 - 21/7/2004 [3]: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 34 του κώδικα ΦΠΑ(N2859/2000)

ΠΟΛ 1021 - 29/1/2008 [4]: Οδηγίες για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ 1262/93 και ΔΥΟ

ΠΟΛ 1003 - 31/1/2008 [5]: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του ΦΠΑ

ΠΟΛ 1004 - 31/01/2008 [6]: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟΠΟΛ.1003/13-1-08

ΑΡΘΡΟ 34 2859/200 (3763/2009) [7]

Σύνδεσμοι
  1. https://forologikanea.gr/index.php?module=news&func=display&sid=3060
  2. https://forologikanea.gr/index.php?module=news&func=display&sid=3061
  3. https://forologikanea.gr/index.php?module=news&func=display&sid=3062
  4. https://forologikanea.gr/index.php?module=news&func=display&sid=3063
  5. https://forologikanea.gr/index.php?module=news&func=display&sid=3064
  6. https://forologikanea.gr/index.php?module=news&func=display&sid=3065
  7. https://forologikanea.gr/index.php?module=pages&func=display&id=426