20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1 0 Αποθέματα
20-00 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2 0 Αποθέματα
20-00-00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3 0 Αποθέματα
20-00-00-0000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 4 1 Αποθέματα
20-00-10 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) 3 0 Αποθέματα
20-00-10-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-10-0009 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-10-0019 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) 3 0 Αποθέματα
20-00-15-0000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-15-0009 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-15-0019 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) 3 0 Αποθέματα
20-00-18-0000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-18-0009 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-18-0019 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-20 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) 3 0 Αποθέματα
20-00-20-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) 4 1 Αποθέματα
20-00-29 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ 3 0 Αποθέματα
20-00-29-0000 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-29-0009 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-29-0019 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-30 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ) 3 0 Αποθέματα
20-00-30-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ) 4 1 Αποθέματα
20-00-39 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 3 0 Αποθέματα
20-00-39-0000 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-39-0009 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
20-00-39-0019 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα