// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

1. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ της παρούσας απόφασης ισχύουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι λοιπές διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση της.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

facebook logo
twitter logo
iphone app