// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Προμηθευτές εσωτερικού

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
20.00.023 Αγορές εμπορευματων  23% 200,00  
54.00.203 Φπα αγορές εμπορευμάτων 23% 46,00  
50.00.001 ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ   246,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Αγορά ΤΔΑ 325 ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ    
       
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
50.00.001 ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ 246,00  
38.00.000 Tαμείο   246,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Εξοφληση ΤΔΑ 325 ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ    
facebook logo
twitter logo
iphone app