// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή προκαταβολής σε προμηθευτή

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
50.00.001  ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ 10.000,00  
38.03.001 Λογ/σμός όψεως   10.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Προκαταβολή για Αγορά Εμπ/των ΑΠ245 /01-04-2010 ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ      
       
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
20.00.023 Αγορές εμπορευμάτων 23% 1.000,00  
54.00.203 Φπα αγορές εμπορευμάτων 23% 230,00  
50.00.001 ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ   1.230,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Εναντι προκαταβολής  ΤΔΑ 123 ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ    
facebook logo
twitter logo
iphone app