// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή Πώλησης Παγίου με Κέρδος

ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΙΟΥ-AKINHTO της Εταιρείας ΒΗΤΑ Α.Ε.
  KΩΔΙΚΟΣ -ΠΑΓΙΟΥ 13.09.010  
1 Αξία Αγοράς-Καθαρή 27.688,57  
2 Αποσβέσεις έως 31/12/2009 11.047,06  
3 Αποσβ.έως Ημερ.Πώλησης  25/02/2010 219,08  
  Συνολικές Αποσβέσεις ( 2+3) 11.266,14  
4 Αναπόσβεστη Αξία έως Ημερ.Πώλησης 16.422,43  
5 Αξία Πώλησης Παγίου ΤΔΑ 1501 38.782,80  
  Κέρδος ή Ζημιά από Πώληση Παγίου 22.360,37  
  ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
1 66.03.ΧΧΧ 219,08  
  13.99.ΧΧΧ   219,08
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Αποσβ.έως Ημερ.Πώλησης  28/02/2010    
2 30.00.00Χ 47.702,84  
  72.00.023   38.782,80
  54.00.723   8.920,04
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΤΔΑ 1501/25-02-2010 Πώληση μεταφορικού μέσου    
3  13.99.ΧΧΧ 11.266,14  
  13.00.ΧΧΧ   11.266,14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Μεταφορά των Αποσβέσεων λόγω πώλησης    
4 72.00.023 38.782,80  
  13.00.ΧΧΧ   16.422,43
  81.03.003   22.360,37
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΤΔΑ 1501/25-02-2010 Πώληση μεταφορικού μέσου    

 

facebook logo
twitter logo
iphone app