// //]]> // //]]>
Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή μερισμάτων μετοχών εισηγμένων στο Χρηματηστήριο εταιρειών εσωτερικού

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.03.000 Λογαριασμός όψεως 800  
33.13.001 Παρακρατημένος φόρος από μερίσματα μετοχών στο Χ.Α. 200  
76.01.000 Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.   1000
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :      
facebook logo
twitter logo
iphone app