// //]]> // //]]>
Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή Ενδοκοινοτικής Πώλησης Εμπορευμάτων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
04.70.ΧΧΧ Ενδοκοινοτικέςπωλήσεις 1.000,00  
08.70.ΧΧΧ Ενδοκοινοτικέςπωλήσεις   1.000,00
30.01.ΧΧΧ Πελάτες εξωτερικού 1.000,00  
70.00.001 Ενδοκοινοτικές Πωλήσεις   1.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΔΑ 303 /01-07-2010 ΔΕΛΤΑ ΑΕ    
facebook logo
twitter logo
iphone app