// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή δανείου

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.03.000 Λογ/μος Οψεως 100.000,00  
52.00.000 Βραχυπρόθεσμο δάνειο   100.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Εκταμίευση Δανείου    
       
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
52.00.000 Βραχυπρόθεσμο δάνειο 50.000,00  
65.05.000 Τόκοι δανείου 4.500,00  
38.03.000 Λογ/μος Οψεως   54.500,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Πληρωμή δόσης δανείου    
facebook logo
twitter logo
iphone app