// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή Απώλειας-Κλοπής-Καταστροφής παγίου

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
81.02.099 Λοιπές έκτακτες Ζημιές 200,00  
12.00.001 Μηχάνημα Νο.1 SN…3456788   200,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Εγγραφή ολοκληρωτικής καταστροφής παγίου Πρακτικό Δ.Σ.  Αξία αγοράς 1000 ευρώ, Αποσβέσεις έως ημερομηνία καταστροφής 800, το οποίο δεν έχει αποσβεστεί πλήρως    
 
12.99.001 Αποσβέσεις Μηχ/των 800,00  
12.00.001 Μηχάνημα Νο.1 SN…3456788   800,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Μεταφορά των αποσβέσεων στο λογ.σμό παγίου χωρίς υπολειματική αξία 0,01, λόγω το ότι δεν υφίσταται    

 

facebook logo
twitter logo
iphone app