// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή Αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
11.00.000 Κτιρίου ΑΑ 1.000,00  
41.07.000 Αναπροσαρμογή ν 2065/199211 Κτίρια-Εκγ κτιρίων-Τεχν.έργα   1.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Αναπροσαρμογή ν 2065/1992    

 

facebook logo
twitter logo
iphone app