// //]]> // //]]>
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή Αγοράς Παγίου, Λογιστική Εγγραφή

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
14.03.023 Αγορά Η/Υ 200,00  
54.00.123 ΦΠΑ Παγίων 23% 46,00  
50.08.001 ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ   246,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΔΑ 456 /01-07-2010 ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ  Αγορά    
facebook logo
twitter logo
iphone app