// //]]>
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Ποια θεωρούνται εισοδήματα από κεφάλαιο και πώς φορολογούνται
Τι ορίζει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

16 Μαι 2018 - 09:03

Picture 0 for Ποια θεωρούνται εισοδήματα από κεφάλαιο και πώς φορολογούνται

Του Γιώργου Λαμπίρη

 

Ως εισόδημα, το οποίο προκύπτει από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα καθώς και εισοδήματα από ακίνητη περιουσία θεωρείται το κεφάλαιο ως μορφή κεφαλαίου, την οποία αποκτά φυσικό πρόσωπο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

 

Πιο συγκεκριμένα, από τις παραπάνω υποκατηγορίες, τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 15%, οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 15% και τα δικαιώματα με συντελεστή 20%.

 

Η κλίμακα για τη φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία, είναι η εξής.

 

Εισόδημα που φορολογείται

 

Συντελεστής φορολόγησης

Έως 12.000 ευρώ

15%

Από 12.000 έως 35.000 ευρώ

35%

Ποσό άνω των 35.000 ευρώ

45%

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι  η κλίμακα φορολογίας για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ακίνητη περιουσία αφορά αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα, ενώ τα αντίστοιχα εισοδήματα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εντάσσονται στην κατηγορία των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα και επομένως φορολογούνται με βάση την αντίστοιχη κλίμακα.

 

Έτσι, εάν τα έσοδα από ακίνητη περιουσία φορολογούνται για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με συντελεστή 29% όταν προκύπτει κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ οι αγροτικοί συνεταιρισμοί φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 13%.

Σημειώνεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59,61, 62 και 64 του ν.4172/2013, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και το φόρο που παρακρατήθηκε. 

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app