// //]]>
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Επίκαιρα Θέματα

Ποία εισοδήματα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και απαλλάσσονται και από την εισφορά αλληλεγγύης. Σε ποίους κωδικούς θα δηλωθούν (UPD)
Από τον Ορέστη Σειμένη Φοροτεχνικό-Συγγραφέα

31 Μαρ 2016 - 10:23

Picture 0 for Ποία εισοδήματα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και απαλλάσσονται και από την εισφορά αλληλεγγύης. Σε ποίους κωδικούς θα δηλωθούν (UPD)
"Αυτό το γνωρίζετε ;"  

Από τον Ορέστη Σειμένη

 

ΠΟΙΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ : ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΑ  ΔΗΛΩΘΟΥΝ  :

 

(ΣΩΣΤΗ-ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 21/3/2016 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ)

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ :

 

 

Για να γράψομε σωστά την Εισφoρά Αλληλεγγύης στο Ε1, πρέπει να έχομε υπ όψη  μας τις παρακάτω τρείς περιπτώσεις :

 

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  : Τα  εισοδήματα τα οποία επιβαρύνονται με φόρο στην φορολογία εισοδήματος, επιβαρύνονται και με εισφορά αλληλεγγύης .

 

           ΠΙΝΑΚΑΣ  4  κωδ. ……………………………..

 

 

π.χ. Μισθός ή σύνταξη δηλώνεται στους κωδικούς  301-302 του ΠΙΝΑΚΑ 4. Το εισόδημα αυτό θα επιβαρυνθεί με  εισφορά αλληλεγγύης στο εκκαθαριστικό που θα λάβει ο φορολογούμενος από το σύστημα. 


Εάν έχει παρακρατηθεί εισφορά αλληλεγγύης κατά την διάρκεια του 2015, αυτή θα γραφεί στους κωδικούς 333-334 του Πίνακα 4 (προσυμπληρωμάνα ποσά) , ή στους κωδικούς 349-350 του ιδίου Πίνακα (όχι συμπληρωμένα ποσά) για να συμψηφιστεί με το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης της εκκαθάρισης και να μην φορολογηθεί διπλά το εισόδημα.

   

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  : Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε εισοδήματα τα οποία έχουν απαλλαχθεί από τον φόρο εισοδήματος ή έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο.

 

Τα εισοδήματα αυτά θα δηλωθούν μόνο στον πίνακα 6 και ειδικότερα στους κωδικούς : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6  κωδ. 659-660  (για εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο  

                                                                    χωρίς  ηλεκτρονική πληροφόρηση)

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  6  κωδ. 619-620  (για εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο  

                                                                    με  ηλεκτρονική πληροφόρηση)

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ  6  κωδ.431-432  ( για κέρδη από συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. κλπ που τηρούν απλογραφικά βιβλία)

 

 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχει γίνει παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή των ποσών των κωδικών 659-660 και 629-620 ο φόρος που παρακρατήθηκε θα αναγραφεί από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 433-434 και 613-614, αντίστοιχα  
 
   

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  : Η εισφορά αλληλεγγύης ΔΕΝ επιβάλλεται σε εισοδήματα τα οποία έχουν απαλλαχθεί από τον φόρο εισοδήματος 

 

Τα εισοδήματα αυτά θα δηλωθούν στον πίνακα 6 και ειδικότερα στους κωδικούς : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6  κωδ. 657-658  (για εισοδήματα που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6  κωδ. 617-618  (για εισοδήματα που υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6  κωδ. 661-662 (μακροχρόνια άνεργοι)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6  κωδ. 305-306  (ΕΚΑΣ χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6  κωδ. 335-336  (ΕΚΑΣ με ηλεκτρονική πληροφόρηση)

 

 
Σήμερα θα αναφερθούμε στην Τρίτη (παραπάνω) περίπτωση :  
   

Απαλλάσσονται από την Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης τα ποσά :

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ  6  κωδ. 657-658  (για εισοδήματα που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση)

 

 

· Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ.

 

 

· Η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης 

 

 

· Τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας και των ασφαλιστικών οργανισμών του Δημοσίου και επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο.  (ν.4172/2013 άρθρο 14 παρ.στ΄). (Μπορεί να καταχωρηθεί και στους κωδ. 781-782 του πίν.6  ως καθαρό ποσό.)

 

 
 

.  Αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικαστικούς αντιπροσώπους κλπ για τις βουλευτικές κλπ εκλογές (λαική ετυμηγορία)  

 

 

. Μερίσματα που εισπράττει Φυσικό Πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν. 27/1975. 

 

 
 

. Η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης (και διατακτικές σίτισης έως 6 €  ανα εργάσιμη ημέρα)   (Ν.4172/2013 άρθρο 14 παρ.1 ζ΄)

 

 

. Η αποζημίωση για σκοπούς της επιχειρηματικής  δραστηριότητος  (Ν.4172/2013 άρθρο 14 παρ.1 β΄)

 

 

. Το επίδομα αλλοδαπής των Ελλήνων που εργάζονται στην Ε.Ε. και αμείβονται από το Ελληνικό Δημόσιο (Ν.4172/2013 άρθρο 14 παρ.1 γ΄)

 

 

. Το εισόδημα που αποκτάται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα -προνόμια ασυλιών της Ε.Ε.       (Ν.4172/2013 άρθρο 14 παρ.2  α΄)

 

 
 
 
 
 

 . Μισθοί-συντάξεις αντιμισθίες και επιδόματα κινητικών αναπήρων  με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

 

 

. Ομοίως και για τους ολικώς τυφλούς

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους ολικώς τυφλούς αλλά και για τους κινητικά αναπήρους με πάνω από 80% αναπηρία συμπληρώνονται και οι κωδικοί 905 και 906 του ΠΙΝΑΚΑ 2

 

 
 

· (Oσα επιδόματα και βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αλλά δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται δηλαδή χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας και δεν αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων.)

 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6  κωδ. 617-618  (για εισοδήματα που υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση)

 

 

 Συμπληρώνονται ακριβώς τα  ίδια παραπάνω εισοδήματα για τα οποία υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση)

 

 

 ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 

 

 ΑΝ ΔΗΛΩΘΟΥΝ (ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ) ΘΑ  ΔΗΛΩΔΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ  6  κωδ. 657-658  (ή κωδ. 617-618)

 

 

· Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών δεν αποτελούν εισόδημα και δεν επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης είναι :

 

 
 

               . το διατροφικό επίδομα, 

 

 

                .το επίδομα τυφλότητας, 

 

 

               . το επίδομα τοκετού, 

 

 

                . τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κ.λπ.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6  κωδ. 661-662 

 

 

           α) Οι μακροχρόνια  άνεργοι ναυτικοί

 

 

Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

 

 
 
 
 

 β) Οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας  από τον ΟΑΕΔ ή το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή είναι εγγεγραμμένοι  στο μητρώο των ανέργωντου ΟΑΕΔ τουλάχιστον 12 μήνες (μακροχρόνια άνεργοι από 30/4/2015 έω;  30/4/2016). 


 Επίσης δεν έχουν, κατά το χρόνο υπολογισμού και επιβολής εισφοράς "πραγματικά εισοδήματα"

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η : Οι άνεργοι που θα δηλώσουν για το 2015 ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000€ θα μπορούν  να εξαιρεθούν από ειδική εισφορά αλληλεγγύης εκ των υστέρων, δηλαδή αφού πρώτα κληθούν να πληρώσουν την εισφορά με το εκκαθαριστικό της φορολογικής τους δήλωσης. Για να απαλλαγεί φέτος ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.  
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η : Δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύηςσε εισοδήματα που αποκτήθηκαν πριν από την 2010 (οικονομικό 2011), ακόμη κι αν δηλωθούν εκ των υστέρων σε έτος του οποίου τα εισοδήματα υπόκεινται σε εισφορά, διότι το γεγονός αυτό είναι διαδικαστικό και δεν καθιστά τα εισοδήματα αυτά εισοδήματα του οικονομικού έτους 2011.


(Τότε ίσχυε η  έκτακτη εφάπαξ εισφορά στα εισοδήματα άνω των 100.000€του Ν. 3833/2010άρθρο 5 παρ.2 και η εισφορά στα  εισοδήματα πάνω από  60.000€του Ν. 3758/2009 άρθρο 18)  

   

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6  κωδ. 305-306

 

 

 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6  κωδ. 335-336

 

 

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) με ηλεκτρονική πληροφόρηση

 

 
31/3/2016  

 

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app