05. Παρακράτηση Φόρου

 

Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου
Αμοιβές Δ.Σ
Χρήση Συντελεστής φορολογίας
2012 35%
2013 40%

 

 

 

Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου
Ελευθέρων Επαγγελματιών
Χρήση Συντελεστής φορολογίας
2012 20%
2013 20% ( Συναλλαγές άνω των 300ευρώ)

 

Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου
Εργολάβοι
Χρήση Συντελεστής φορολογίας
2012 3%
2013 3%