04. Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Χρήση Συντελεστής φορολογίας
2011 23%
2012 22%
2013 26%