Μεταφορά του 80.01 σε 86.00

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
80.01.000 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 538.050,00  
86.00.000 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   538.050,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Μεταφορά του 80.01 σε 86.00