001. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ από την χρήση 2014 και μετά

 

Είδος Συντελεστής
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου Βάσει κλίμακας
Αμοιβές με Απόδειξη Δαπάνης (μέχρι € 5.000) 20%   + 3,6% Χαρτόσημο
Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματών 20%  από το πρώτο ευρώ

 

Ανώνυμες, Ε..Π.Ε - Ι.Κ.Ε

 

Κατηγορία Συντελεστής
Κέρδη 26%
Μερίσματα Α.Ε 10%
Μερίσματα  ΕΠΕ, ΙΚΕ 10%

 

Ομόρρυθμες - Ετερόρρυθμες – Κοινοπραξίες

 

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
50.000 26 13.000 50.000 13.000.00
Άνω των 50.000 33      

 

Μισθωτοί– Συνταξιούχοι

 

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
25.000 22 5.500 25.000 5.500,00
17.000 32 5.440 42.000 10.940,00
Άνω των 42.000 42      

Από 01/01/2014 τα γεωργικά εισοδήματα θα φορολογούνται με 13%.

 

Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελευθέροι  Επαγγελματίες

 

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
50.000 26 13.000 50.000 13.000.00
Άνω των 50.000 33      

 

Εισοδήματα από ακίνητα

 

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
12.000 11 1.320 12.000 1.320,00
Άνω των 12.000 33      

 

Εισφορά Αλληλεγγύης

Κλιμάκιο Συντελεστής %
12.001 - 20.000  0,7 %
20.001 - 30.000 1,4 %
30.001 - 50.000 2 %
50.001 - 100.000 4 %
100.001 - 500.000 6 %
Άνω των 500.001 8 %