Εγγραφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
33.13.000 Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 5.000,00  
38.00.ΧΧΧ Ταμείο   5.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Απόδειξη Πληρωμής Ν.123 / 17-10-2009 5.000,00 5.000,00