Εγγραφή κοινόχρηστων δαπανών

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
64.98.000 Κοινόχρηστες δαπάνες 50  
38.00.000 Ταμείο   50
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 12/2010 ΚΤΙΤΙΟΥ ΧΧΧ