Εγγραφή εξόδων ταξιδίου εσωτερικού

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
50.00.ΧΧΧ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ   200
64.01.000 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 200  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΔΑ 015 ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.000 Ταμείο   200
50.00.ΧΧΧ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ 200  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΔΑ 015 ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ ΜΕΤΡΟΙΤΗΣ