Εγγραφή εξόδων ταξιδίου εξωτερικού

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
50.00.ΧΧΧ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ   450
64.01.001 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 450  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΔΑ 015 ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.000 Ταμείο   450
50.00.ΧΧΧ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ 450  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΔΑ 015 ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ ΜΕΤΡΟΙΤΗΣ