Εγγραφή εξόδων ψυχαγωγίας προσωπικού

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
60.02.003 Εξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού 350  
38.00.000 Ταμείο   350
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΠΥ 357 ΘΗΤΑ ΑΕ