Εγγραφή εξόδων προβολής και διαφημίσεως

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
50.00.ΧΧΧ PUBLICING ΕΠΕ   1082,4
64.09.000 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 880  
54.00.623 Φπα Εξόδων με 23% 202,4  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΔΑ 1450 PUBLICING ΕΠΕ    
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.000 Ταμείο   1082,4
50.00.ΧΧΧ PUBLICING ΕΠΕ 1082,4  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΞΟΦΛ ΤΔΑ 1450 PUBLICING ΕΠΕ