Εγγραφή εξόδων μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικα μέσα τρίτων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
64.00.001 Eξοδα με/ράς προ. Μ.Μ. τρίτων 15  
38.00.000 Ταμείο   15
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΠΟΔ. ΤΑΞΙ 45 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ