Εγγραφή εξόδων κυλικείου - εστιατορίων

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
60.02.002 Λοιπά έξοδα κυλικείου -εστιατορίου 150  
38.00.000 Ταμείο   150
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΛΠ 125 ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛ.ΟΕ