Εγγραφή εξόδων κινήσεως μεταφορικών μέσων της οικ.μονάδας

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.000 Ταμείο   79,95
64.00.000 Εξοδα κινήσεως ιδ. Μετ.μέσων (με Φ.Π.Α. για Φ.Ι.Χ. ΑΝΕΥ για Ι.Χ.) 65  
54.00.623 ΦΠΑ Δαπανών -Εξόδων 23% 14,95  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΤΔΑ 123 ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΠΕ