Εγγραφή Εισπραξης απο Πελάτη ( Μετρητά + Επιταγή)

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38.00.000 Ταμείο 200,00  
30.00.ΧΧΧ ΠΕΛΑΤΗΣ Α'   200,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Απόδειξη Είσπραξης Ν.215 / 07-05-2009
Από ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ
200,00 200,00
 
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
33.90.ΧΧΧ Επιταγές Εισπρακτέες 1.500,00  
30.00.ΧΧΧ ΠΕΛΑΤΗΣ Α'   1.500,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Απόδειξη Είσπραξης Ν.215 / 07-05-2009 Επ/γή Τράπεζα Πειραιώς Ν.1436279 Λήξης 30-04-2009 1.500,00 1.500,00