Εγγραφή εισαγωγής Γ΄χωρών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛ. ΕΞΟΔ.ΕΙΣ. Γ΄ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣ. Ν°0379
Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΕΣ ΑΠΑΛ.ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤ.ΦΠΑ Αξία Φπα
1 Δασμολογητέα αξία 19.827,77 4.560,39 19.827,77 0,23 4.560,39
2 Ρυθμίσεις Φόρος - Δασμοί 637,33 637,33 0,00 0,00 0,00
3 Δικαιώματα Ο.Λ.Θ. 137,77 88,20 40,30 0,23 9,27
4 Δικαιώματα Ε.Β.Ε.Θ. 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
5 Δικαιώματα Σ.Ε.Θ. 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00
6 Δ.Ε.Τ.Ε 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00
7 Κατάσταση δαπανών 69,90 69,60 0,00 0,00 0,00
8 Δικαιώματα ΜΕΚΛΑΜΕ 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00
9 Πρακτορειακά Διακιώματα 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
10 Μεταφορικά 130,00 0,00 130,00 0,23 29,90
11 Εντυπα 59,50 59,50 0,00 0,00 0,00
12 Αμοιβή Εκτελωνιστή 100,00 0,00 100,00 0,23 23,00
13 Δικαίωμα φορτωτικής 1.937,40 1.937,40 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 23.039,17 7.491,92 20.098,07   4.622,56

 

Hμερομηνία Καταχώρησης ΧΧ/ΧΧ/20ΧΧ
Αριθμ.Διασάφησης Νο. …ΧΧΧΧΧ..
Τ.Π.Υ: 4138 Εκτελωνιστή ΧΧ/ΧΧ/20ΧΧ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ   ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ
2.394,03   17.433,74
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ   Ο ΕΚΔΟΤΗΣ
25.258,44