92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ 1 0 Αναλυτική Λογιστική
92-00 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 1 Αναλυτική Λογιστική
92-01 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 1 Αναλυτική Λογιστική
92-02 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2 1 Αναλυτική Λογιστική
92-03 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΠΩΛΗΣΕΩΝ) 2 1 Αναλυτική Λογιστική
92-04 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2 1 Αναλυτική Λογιστική